Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Dolna Panny Marii 3,
20-010 Lublin ,
Powiat: M. Lublin
Telefon
081-53-249-27 sekretariat
081-53-242-08 centrala
Fax
081-53-237-75
E-mail

Strona internetowa
Numer konta
62 1240 5497 1111 0000 5008 0209
NIP
712-010-36-86
REGON
000276883

Wojewódzki Ośrodek Kultury 1

Wojewódzki Ośrodek Kultury 1

Wojewódzki Ośrodek Kultury 2

Wojewódzki Ośrodek Kultury 2

WOK

Dodatkowe informacje

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie powstał w roku 1956. Obecnie jest samorządową instytucją kultury. Terenem działalności WOK jest województwo lubelskie.
WOK pełni funkcję ośrodka metodycznego dla gminnych i miejskich placówek kultury, amatorskiego ruchu artystycznego, ruchu społeczno-kulturalnego, grup społecznych i osób zainteresowanych prowadzeniem działalności kulturalnej.

Działalność :
- metodyczno-instruktażowa (poradnictwo specjalistyczne, dokształcanie kadry samorządowej domów kultury)
- organizowanie form promocji i prezentacji amatorskiego ruchu oraz twórców indywidualnych (festiwale, konkursy, przeglądy)
- pielęgnowanie różnych form i zjawisk kultury ludowej
- dokumentowanie ważniejszych przejawów życia kulturalnego w województwie
- działalność wydawnicza

Organizujemy :
- imprezy cykliczne

- imprezy okazjonalne

Współorganizujemy :
- Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
- Międzywojewódzkie Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych
- Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie
- Ogólnopolskie Spotkania Kowali (Wojciechów - Biennale)
- Dożynki Wojewódzkie
- Wojewodzkiego Przegladu Tworczosci Artystycznej Seniorow

Jesteśmy Siedzibą :
- Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych
- Stowarzyszenia Wspierania Lubelskiego Chóru Chłopięcego Słowiki Lubelskie
- Sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

 

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
04-11-2016
Osoba wprowadzająca informację:
admin admin
Dodano do BIP dnia:
13-05-2014