KONKURS NA STANOWISKO instruktorskie z dziedziny recytacji i kultury żywego słowa WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUBLINIE

Data ogłoszenia
2017-01-09
Termin składania ofert
2017-01-21 16:00
Treść

KONKURS NA STANOWISKO

instruktorskie z dziedziny recytacji i kultury żywego słowa

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY

W LUBLINIE

 

 

Kandydatom oferujemy:

  • umowę o pracę na czas próbny 3-mc z możliwością przedłużenia
  • wymiar czasu pracy instruktora: ½ etatu 20 godzin tygodniowo            z możliwością zwiększenia
  • wynagrodzenie 1000 zł/mc
  • elastyczny czas pracy dostosowany do możliwości kandydata i potrzeb instytucji.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, kierunkowe
  • doświadczenie zawodowe min. 2 lata. (umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia o wolontariacie, itp.)
  • niekaralność
  • dyspozycyjność, komunikatywność

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach (z napisem „Konkurs na Instruktora WOK”) w sekretariacie WOK- Lublin ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 w godz. 8:00-16:00.

W godz. 16:00-21:00 istnieje możliwość zostawienia w/w dokumentów na portierni WOK pod tym samym adresem.

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do dnia 21 stycznia 2017 r. (włącznie). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 24 stycznia 2017 r.

WOK zastrzega sobie prawo odwołania w/w konkursu w całości lub części bez podania przyczyny

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Tomasz Bartnikdodano do BIP dnia 09-01-2017 16:07:23