KONKURS NA STANOWISKO instruktora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny

Data ogłoszenia
2017-12-20
Termin składania ofert
2017-12-29 16:00
Treść

Lublin dn. 20 grudnia 2017 r.Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza konkurs

na stanowisko instruktorskie z dziedziny:

  • Instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny

(¾ etatu)

Kandydatom oferujemy:

  • umowę o pracę na czas próbny 6 m-cy z możliwością przedłużenia;

  • wymiar czasu pracy instruktora: ¾ etatu, 30 godzin tygodniowo

  • elastyczny czas pracy dostosowany do możliwości kandydata i potrzeb instytucji.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe

  • doświadczenie zawodowe min. 3 lata

  • niekaralność

  • dyspozycyjność, komunikatywność

Oferty zawierające CV i list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru prosimy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach (z napisem „Konkurs na Instruktora WOK”) w sekretariacie WOK- Lublin ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 w godz. 8:00-16:00.

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do dnia 29 grudnia 2017 r. (włącznie).Decyduje data: wpływu oferty do WOK.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 03 stycznia 2018 r.

Planowany termin zatrudnienia: 04 styczeń 2018 r.

WOK zastrzega sobie prawo odwołania w/w konkursu w całości lub części bez podania przyczyny.Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Tomasz Bartnikdodano do BIP dnia 20-12-2017 11:04:42